Приазовський державний технічний університет Лучши

Приазовський державний технічний університет Лучши

Кафедра фінансів і банківської справи

Завідувач кафедри

Омельченко Людмила Сергіївна

кандидат економічних наук,

професор ПДТУ,

доктор філософії,

член-кореспондент Академії

економічних наук України,

академік Міжнародної кадрової

Академії

Кафедра «Фінанси і банківська справа» проводить підготовку

При кафедрі працює аспірантура.

Кафедра була створена в 1995 році і спочатку називалася «Фінанси і кредит, облік і аудит». В 2001 році наказом ректора спеціальність «Облік і аудит» була виділена в окрему, а сама кафедра стала називатися «Фінанси і банківська справа».

На кафедрі працюють 1 професор, доктор наук, 5  доцентів, а також інші викладачі, що мають багатий науковий і практичний досвід в області фінансів і банківської справи.

В підготовці бакалаврів, магістрів і спеціалістів широко використовується комп’ютерна техніка на базі сучасного комп’ютерного класу економічного факультету і кафедри. Велика увага надається оволодінню студентами практичних навиків роботи в банках, фінансових організаціях, на підприємствах.

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за наступними напрямами:

  • підвищення ефективності фінансового управління,
  • вдосконалення кредитно-фінансових механізмів в Україні,
  • проблеми фінансової стабілізації підприємств в ринкових умовах,
  • формування місцевих бюджетів,
  • розробка фінансової стратегії і тактики підвищення ефективності діяльності суб`єктів господарювання,
  • покращення фінансового забезпечення суб`єктів господарювання,

Студенти кафедри беруть активну участь в науковому і суспільному житті – виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, займають високі місця у всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових та дипломних робіт.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із зарубіжними вченими і вузами. В рамках обміну ученими кафедру відвідував відомий німецький економіст Р. Нітхаммер.

Обдаровані студенти кафедри направлялись для написання магістерських дипломних робіт до Німеччини та  Іспанії. В свою чергу, на кафедрі проходила навчання група іноземних студентів, а також стажувалась аспірантка з Німеччини.

Конкурентоспроможність випускників

За 20 років існування кафедрою підготовлено  близько 2000 фахівців, з них один отримав вчений ступень доктора наук, дванадцять отримали вчені ступені кандидатів економічних наук.

Область роботи випускників кафедри – фінансові служби підприємств, банки, страхові компанії, кредитні організації, пенсійні фонди, фінансові органи управління, податкові служби.

Випускники кафедри успішно працюють в м. Маріуполі та інших містах України, а також за кордоном: в Іспанії. Німеччині, США, Чехії, Росії та займають посади перших керівників, керівників структурних підрозділів  підприємств, фінансово-кредитних організацій, вищих навчальних закладів.

Кафедра: (0629) 44-63-35

Приазовський державний технічний університет Лучши